2024-05-08 11:00Bloggpost

Tusentals kronor skiljer mellan mäns och kvinnors budget

Kvinna i en klädbutik

12 537 kronor – så mycket planerar svenskarna i snitt att lägga på fysiska varor under årets andra kvartal. Men det finns stor ojämlikhet i de ekonomiska förutsättningarna: Kvinnor och unga har en klart lägre snittbudget. 

Det våras för svenskarnas hushållsekonomi när styrräntan idag sänktes med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Prisjakt har undersökt hur mycket pengar konsumenterna planerar att lägga på fysiska varor under årets andra kvartal – och stora skillnader i snittbudgeten syns. 

Kvinnors budget lägre än männens

I kvartalsrapporten Konsumentkompassen frågade vi svenskarna om deras förväntade köpkraft under april, maj och juni och bad dem uppskatta hur stor budgeten för fysiska varor (exklusive livsmedel och biljetter) är för den kommande perioden. Snittbudgeten landar på 12 537 kronor. Det är en ökning med 650 kronor (+5%) jämfört med föregående tre månader. Jämfört med samma period förra året ökar budgeten med 1 295 kronor (+12%). Budgeten har ökat två kvartal på raken, och når nu den näst högsta summan sedan Prisjakt började mäta år 2022. 

Men kvinnornas snittbudget är klart lägre än männens, den ligger på 8 438 kronor jämfört med 15 892 kronor. 

Snittbudget fördelat på kön

Snittbudget för Q2 2024. Ur Konsumentkompassen.

Yngre har tajtare köputrymme

Snittbugeten skiljer sig även sett till olika åldersgrupper. Sämst möjligheter att spendera pengar på shopping har de yngsta mellan 18-29 år, som har en budget på 9 527 kronor. Störst budget, på 17 481 kronor, uppger åldersgruppen 50-64 år ha. Synar vi datan ytterligare, på både kön- och åldersnivå, framgår det att kvinnor 30-49 år har den allra lägsta snittbudgeten på 5816 kronor, medan den största summan på 23 248 kronor ligger hos män 50-64 år.

– Kvinnor och unga sticker ut som grupper som har sämre möjligheter att spendera pengar på fysiska varor. I vår undersökning om cirkulär konsumtion uppger även dessa grupper att de handlar mest begagnat, vilket kan vara ett sätt att få ner kostnaden, säger Isabella Ahmadi, konsumentexpert på Prisjakt. 

Grafik över snittbudget för olika åldersgrupper.

Snittbudget för Q2 2024. Ur Konsumentkompassen.

Hämta hem rapporten Konsumentkompassen här.

Om undersökningen: Prisjakt har låtit analysföretaget Kantar genomföra webbintervjuer med 1 000 svenskar i åldrarna 18 till 79 år. Intervjuerna genomfördes i slutet av mars 2024. Respondenterna har svarat på ett stort antal frågor om framför allt köpvanor och konsumtionsplaner. Vi har frågat konsumenterna hur mycket de uppskattar att de kommer handla fysiska varor för under de kommande tre månaderna. Med fysiska varor menar vi privata inköp i både fysisk handel och onlinehandel, dock inte mat eller biljetter.

 


Om Prisjakt

Prisjakt är Nordens ledande objektiva produkt- och prisjämförelsetjänst. Affärsidén har sedan starten 2002 alltid varit densamma – att hjälpa konsumenter ta bättre köpbeslut. Det här gör Prisjakt genom att samla in och förmedla ärlig och transparent information, om allt från butiker, produkter och priser.

 Varje månad besöker miljontals konsumenter Prisjakts tjänst, som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nya Zeeland, Frankrike och Storbritannien. Prisjakt är en del av Schibsted.


Kontaktpersoner

Isabella Ahmadi
Presskontakt / Konsumentexpert
Isabella Ahmadi