2024-03-07 07:00Bloggpost

Google hindrar fri konkurrens – mindre aktörer riskerar att gå under

En man går på en gata. Peter Greberg, vd på Prisjakt.Peter Greberg, vd på Prisjakt.

Sökjätten Google favoriserar sina egna tjänster framför mindre aktörers, vilket bryter mot EU-lagen Digital Markets Act. Förlorare blir både företag och konsumenter, som berövas en marknad med fri konkurrens. 

I Sverige och EU är fri konkurrens av yttersta vikt. Men digitalt råder fortfarande techjättarnas dominans på bekostnad av mindre aktörers tillväxt. Google, Amazon, Apple och Meta, även kallade “grindvakter”, har en position på marknaden som hindrar den fria konkurrensen och försvårar andra företags utveckling och överlevnad. I synnerhet Google, som är den mest använda sökmotorn, har skapat tjänster som bjuder allt för stort motstånd till en rad mindre marknadsaktörer inom exempelvis hotell, flygresor, shopping och prisjämförelse. Google premierar nämligen sina egna tjänster framför konkurrenternas i sökresultaten, vilket både skapar en orättvis marknad för företagen och en långt ifrån transparent digital miljö för konsumenterna. Som prisjämförelsetjänst drabbas vi på Prisjakt av sökmotorns självprioriterande resultat, vilket leder till en för oss negativ trafikutveckling och en i princip omöjlig utmaning att växa organiskt. 

För att komma till bukt med giganternas dominans införde EU den nya lagen Digital Markets Act (DMA) år 2022. I korthet innebär DMA ett regelverk för hur de största aktörerna konkurrerar med mindre aktörer, och att användare måste kunna välja vilka tjänster de vill, oavsett plattform. Den 7 mars i år ska Google och de andra grindvakterna ha skapat nödvändiga förändringar för att följa lagen. Men så är inte fallet. 

Trots DMA, misslyckas Google med att förbättra förutsättningarna för fri konkurrens i sitt sökverktyg. Googles egna tjänster, till exempel Google Shopping, favoriseras fortfarande framför andra, vilket bryter mot lagen. De ändringar som sökjätten testat har redan mött kritik från bland annat Yelp. Google måste ta DMA och den fria konkurrensen på allvar, bemöta marknadens feedback och genomföra de ändringar som krävs. 

Självfallet ska techjättarna få utvecklas och innovera. Men de ska inte tillåtas att utnyttja den konkurrensfördel de har mot företagare och kunder som idag är beroende av dess tjänster. Trafiken kontrolleras av Google, och när trafiken till mindre aktörer går ner, minskar intäkterna och möjligheten till tillväxt. Förlorarna i den ojämlika konkurrenssituationen är i huvudsak företagen och konsumenterna. Företagen tvingas bedriva verksamhet i ett djupt orättvist klimat med stora svårigheter att växa organiskt och måste i värsta fall lägga ner. Konsumenterna berövas möjligheten att uppleva olika bolag och välja tjänster fritt. Men även EU blir en förlorare om dess lagstiftning förblir tandlös. Grindvakterna måste följa lagen för att fri konkurrens ska kunna råda på den digitala marknaden.

Peter Greberg, vd Prisjakt

 


Om Prisjakt

Prisjakt är Nordens ledande objektiva produkt- och prisjämförelsetjänst. Affärsidén har sedan starten 2002 alltid varit densamma – att hjälpa konsumenter ta bättre köpbeslut. Det här gör Prisjakt genom att samla in och förmedla ärlig och transparent information, om allt från butiker, produkter och priser.

 Varje månad besöker miljontals konsumenter Prisjakts tjänst, som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nya Zeeland, Frankrike och Storbritannien. Prisjakt är en del av Schibsted.


Kontaktpersoner

Isabella Ahmadi
Presskontakt / Konsumentexpert
Isabella Ahmadi