2024-05-21 08:00Bloggpost

9 av 10 ratar begagnade presenter

Loppmarknad inomhus. Fem personer tittar på begagnade saker.

Bara en av tio köper begagnade presenter, trots att majoriteten av konsumenterna faktiskt handlar cirkulärt i någon utsträckning.

Konfirmationer, skolavslutningar och studentfiranden står för dörren. Vad sägs om en present i form av loppis-ljusstake eller ett smycke från second hand-butik? Nja, tycker svenskarna. Det visar Prisjakts undersökning om hur konsumenterna ställer sig till begagnade gåvor. Bara en av tio handlar begagnade presenter. Samtidigt uppger över hälften av de tillfrågade att hållbarhet är viktigt när de handlar, och sju av tio handlar cirkulärt i någon utsträckning. 

– Konsumenter handlar hellre begagnat till sig själva och sitt hushåll än att ge bort som present. Det kan vara så att det bland många inte anses socialt acceptabelt att ge bort en andrahandspryl, men attityden är mer positiv bland unga, säger Isabella Ahmadi, konsumentexpert på Prisjakt. 

Att välja något begagnat som present hänger samman med hur gammal konsumenten är. Ju yngre åldersgrupp, desto större benägenhet att välja en andrahandsgåva. 17% av de tillfrågade mellan 18-29 år handlar begagnade presenter. Hoppar vi upp en generation till 30-49-åringarna, ligger andelen på 12%. Minst intresserade är grupperna 50-64 år och 65-79 år, med 8% respektive 9% som anger att de handlar presenter second hand. 

Det finns också skillnader mellan kvinnors och mäns shoppingbeteende. 15% av kvinnorna handlar begagnade presenter, jämfört med männen där motsvarande siffra är 8%. 

– Det är ofta billigare att välja en present i andra hand. Särskilt för den med tajt budget och många firanden att gå på blir det en lättnad för plånboken. Som en bonus är det även ett mer hållbart alternativ, säger Prisjakts konsumentexpert Isabella Ahmadi.

Om undersökningen: Prisjakt har låtit analysföretaget Kantar genomföra webbintervjuer med 1 000 svenskar i åldrarna 18 till 79 år. Intervjuerna genomfördes i slutet av mars 2024. Respondenterna har svarat på ett stort antal frågor om framför allt köpvanor och konsumtionsplaner. Vi har bland annat frågat konsumenterna inom vilka produktkategorier de handlar begagnat, och om de köper begagnade presenter. 


Om Prisjakt

Prisjakt är Nordens ledande objektiva produkt- och prisjämförelsetjänst. Affärsidén har sedan starten 2002 alltid varit densamma – att hjälpa konsumenter ta bättre köpbeslut. Det här gör Prisjakt genom att samla in och förmedla ärlig och transparent information, om allt från butiker, produkter och priser.

 Varje månad besöker miljontals konsumenter Prisjakts tjänst, som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nya Zeeland, Frankrike och Storbritannien. Prisjakt är en del av Schibsted.


Kontaktpersoner

Isabella Ahmadi
Presskontakt / Konsumentexpert
Isabella Ahmadi