2024-03-08 12:01Bloggpost

Kvinnor upplever lägre köpkraft än män – och väljer oftare begagnat

En kvinna tittar på kläder i en klädbutik. Illustrationsbild

Kvinnors shoppingbudget är lägre än männens, och en mindre andel av kvinnorna upplever goda möjligheter att spendera pengar på fysiska varor. Dessutom syns tydliga skillnader i vad man planerar att lägga pengarna på: Kvinnor väljer oftare kläder och begagnat medan männen planerar inköp inom hemelektronik och bygg. 

Kvinnor har en mindre budget för shopping än män. Det visar Prisjakts rapport Konsumentkompassen där svenska konsumenters planer för årets första kvartal undersökts. 11 procent av kvinnorna uppskattar att de kommer handla fysiska varor (undantaget livsmedel och biljetter) för mer än 5000 kronor, medan motsvarande siffra för männen är 23 procent. Fler kvinnor än män anger att deras budget för första kvartalet i år är max 1000 kronor, 12 procent jämfört med 9 procent av männen. Samtidigt är andelen kvinnor som angett en budget mellan 1001-5000 kronor större än andelen män. 

Färre kvinnor än män upplever hög köpkraft

Prisjakt mäter även svenskarnas upplevda köpkraft genom att fråga konsumenterna hur de bedömer sina möjligheter att spendera pengar på fysiska varor. Även här finns skillnader mellan könen. Fyra av tio män (38%) upplever god eller mycket god köpkraft i årets första kvartal, medan tre av tio kvinnor (32%) upplever detsamma. Ser man till de som upplever sämst köpkraft är det männen som är flest. 17 procent av männen bedömer sin köpkraft som låg eller mycket låg, jämfört med kvinnor där andelen är 14 procent. 

Kvinnor väljer mode och begagnat

Det finns skillnader i vad konsumenterna planerar att lägga sina pengar på. En större andel kvinnor än män tänker under Q1 köpa produkter inom kategorierna Mode & accessoarer, Skönhet & hälsa, Möbler & heminredning och Barnartiklar. Männen planerar inköp inom kategorierna Hemelektronik, Hushållsapparater & vitvaror, Sport & fritid, Fordon och Renovering & bygg. Intresset för att köpa böcker och media är lika stort för båda könen. 

En större andel av kvinnorna än männen säger sig planera att välja en begagnad produkt under kvartalet. 40 procent av kvinnorna svarar att de tänkt köpa något begagnat, medan bara 24 procent av männen kommer göra det. 

– Intresset för cirkulära varor är större bland kvinnorna, men vi ser också att klart fler män planerar att köpa en produkt med reservdelar eller som går att reparera, vilket också kan anses vara hållbar konsumtion. Ser man till vilka kategorier som lockar män jämfört med kvinnor är det ganska könsstereotypa shoppingbeteenden där kläder, skönhet och leksaker står på kvinnornas inköpslista, medan männen suktar efter varor inom elektronik, fordon och bygg, säger Isabella Ahmadi, konsumentexpert på Prisjakt. 

Läs hela rapporten Konsumentkompassen här!

 


Om Prisjakt

Prisjakt är Nordens ledande objektiva produkt- och prisjämförelsetjänst. Affärsidén har sedan starten 2002 alltid varit densamma – att hjälpa konsumenter ta bättre köpbeslut. Det här gör Prisjakt genom att samla in och förmedla ärlig och transparent information, om allt från butiker, produkter och priser.

 Varje månad besöker miljontals konsumenter Prisjakts tjänst, som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nya Zeeland, Frankrike och Storbritannien. Prisjakt är en del av Schibsted.


Kontaktpersoner

Isabella Ahmadi
Presskontakt / Konsumentexpert
Isabella Ahmadi