2023-01-27 08:58Pressmeddelande

Konsumentkompassen Q1 2023

Med miljontals besökare varje månad sitter Prisjakt på unika insikter om konsumentbeteende. Denna data, i kombination med en studie från Kantar Insights, använder vi för att presentera handelns förväntade utveckling i Konsumentkompassen.

För Konsumentkompassen Q1 2023 har vi valt ett tema om DTC (direct to consumer). Vilka konsumenter föredrar DTC och vad skulle göra att de handlar på det sättet oftare?

Här nedan summerar vi några av de saker som finns att läsa om i Konsumentkompassen Q1 2023. Genom att registrera dig på följande länk kan du (kostnadsfritt) ta del av hela rapporten: ladda ned här.

 


Köpkraften backar inte för första gången på ett år
Prisjakts Köpkraftindex det första kvartalet 2023 landar på 6,0. Det är en mindre återhämtning (+0,1) mot Q4 2022. Men likväl ett stort tapp jämfört med samma period i fjol.

Nära var tredje svensk (29%) uppger att de har goda möjligheter att spendera pengar på fysiska varor de kommande tre månaderna, vilket kan jämföras mot första kvartalet i fjol då 45 procent svarade detsamma. Oscar Hagman, analytiker på Prisjakt säger så här:

– Köpkraftindex har haft ett fritt fall under 2022, men nu ser vi en stabilisering. Det är extra intressant med tanke på att konsumenterna gjort en här bedömningen under “fattiga januari”, en period när hushållsekonomin ofta är hårt pressad. Det återstår att se om botten är nådd, men jag väljer att vara hoppfull, säger Oscar Hagman.

Läs rapporten för fler insikter kring Prisjakts Köpkraftindex.


Skönhet & hälsa står stadigt
Tittar vi på vad svenska konsumenter uppger att de ska handla framöver så framgår det tydligt att många branscher förväntas backa i Q1 2023. En kategori där förhållandevis många fortfarande förväntas handla framöver är dock Skönhet & hälsa. Kategorin karaktäriseras generellt av produkter i något lägre prisklass, det rör sig också ofta om produkter till badrummet som behöver fyllas på kontinuerligt. Detta kan göra att branschen påverkas mindre av den försvagade hushållsekonomin, men likt övriga segment förväntas konsumenter även här välja något billigare produktalternativ än man gjorde tidigare.

Färre handlar på nätet
Konsumentkompassen Q1 2023 visar att färre konsumenter handlar online framöver jämfört mot i fjol. Det är dock inte ett jättestort tapp, och faktum är att fler uppger att de ska handla online jämfört mot föregående kvartal (Q4 2022). Summa summarum: e-handeln tappar på årsbasis, men förväntas inte göra det mot föregående kvartal.

  • 26 procent uppger att de ska handla mest i onlinebutik i Q1 2023, vilket kan jämföras mot Q4 2022 då 22 procent skulle göra det.

I Konsumentkompassen Q1 2023 kan du läsa om hur e-handeln respektive fysiska handeln förväntas utvecklas framöver, jämfört mot samma period i fjol. Ladda ned Konsumentkompassen Q4 2022 för att göra en jämförelse mot det senaste kvartalet.

Ladda ned Konsumentkompassen Q1 2023

Det här är bara några exempel på vad som finns att läsa om i Konsumentkompassen Q1 2023. Bland annat kan du läsa en mycket intressant intervju med Ola Warren på HP. För att ladda ned hela rapporten, klicka på följande länk: https://konsumentkompassen.prisjakt.nu/Om Prisjakt

Prisjakt är Nordens ledande objektiva produkt- och prisjämförelsetjänst. Affärsidén har sedan starten 2002 alltid varit densamma – att hjälpa konsumenter ta bättre köpbeslut. Det här gör Prisjakt genom att samla in och förmedla ärlig och transparent information, om allt från butiker, produkter och priser.

 Varje månad besöker miljontals konsumenter Prisjakts tjänst, som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nya Zeeland, Frankrike och Storbritannien. Prisjakt är en del av Schibsted.