2023-11-20 11:23Pressmeddelande

Knappt var tredje e-handlare följer Konsumentverkets senaste rea-rekommendation

Exempel på otydlig och tydlig butikskommunikation.Exempel på otydlig och tydlig butikskommunikation, det högra exemplet följer Konsumentverkets senaste rekommendation.

Förra året kom Konsumentverket med en rekommendation om hur butikerna bör kommunicera kring prissänkningar utifrån den så kallade rea-lagen. Prisjakts granskning inför Black Friday-rean visar att endast 14 av 50 undersökta butiker skriver ut att deras referenspris är det lägsta de erbjudit de senaste 30 dagarna.
– Det är fortfarande en djungel för konsumenterna. Lagen är tydlig men det är ofta otydligt vilka butiker som följer den, säger Oscar Hagman, analytiker på Prisjakt.

I Konsumentverkets vägledning (Prisinformation 2022) rekommenderas butikerna att använda uttrycken ”tidigare lägsta pris”, ”lägsta pris de senaste 30 dagarna” eller liknande när de uppger det referenspris som enligt prisinformationslagen ska användas vid prissänkningar, en paragraf som ofta kallas rea-lagen. Vägledningen är dock under omarbetning då Konsumentverket kom med ett ställningstagande kring lagen den 9 oktober, men i det ges ingen rekommendation om att butikerna ska skriva ut att referenspriset är 30-dagarspriset.

Prisjakt har granskat hur landets 50 ledande e-handlare inom sju olika kategorier följer den senaste vägledningen. Studien visar att 14 butiker tydligt följer rekommendationen och ytterligare 7 använder uttryck som eventuellt kan tolkas som rekommenderade, exempelvis "har kostat X kr". Resultatet är en liten förbättring jämfört med vårens granskning.

– Under den nya lagen förutsätts det att referenspriset är det lägsta pris butiken erbjudit de senaste 30 dagarna. Dock är det fortsatt otydligt för konsumenter vilka butiker som uppmärksammat lagen och följer den. För mig känns det tryggare när butiker följer Konsumentverkets senaste rekommendation om att skriva ut att det är 30-dagarspriset de refererar till, säger Oscar Hagman.

Det vanligaste sättet att uppge referenspriset vid en prissänkning är att stryka över det gamla priset, 34% av butikerna i granskningen gjorde så, jämfört med 54% i våras. Enligt Konsumentverket förutsätts ett överstruket pris vara det lägsta priset varan sålts för de senaste 30 dagarna.

– Men det är få konsumenter som känner till det. Enligt vår senaste konsumentundersökning* känner bara var tredje konsument till rea-lagen och 30-dagarspriset. Samtidigt uppger 8 av 10 att de inte litar på butikernas Black Friday-erbjudanden. Så butikerna har verkligen allt att vinna på att vara tydliga mot sina kunder.

Butiker inom samma kategori kommunicerar ofta på samma sätt. Inom Skönhet & hälsa använde sju av nio undersökta butiker de rekommenderade uttrycken, men inom Skor, mode & tillbehör samt Sport & friluftsliv var antalet noll. Skälen till att inte fler följer den senaste rekommendationen kan vara flera.

– De här formuleringarna är inget lagkrav och konkurrensen är hård. Butikerna är måna om att kunna skylta med höga rabattsatser, så om en tänjer på gränserna är det lätt att fler hakar på. På samma sätt kan butiker inspirera varandra att göra rätt, då blir tydligheten ett konkurrensmedel, säger Oscar Hagman. 

Efter att Konsumentverket publicerat ställningstagandet kring rea-lagen meddelade de att en omfattande granskning av butikernas prissänkningar ska ske under hösten. Myndigheten arbetar även med en uppdatering av vägledningen, där rekommendationen kring vilka uttryck som bör användas kan komma att ändras.

– Vi hoppas både Konsumentverkets granskning och uppdaterade vägledning leder till en ökad tydlighet. På Prisjakt ser vi rea-lagen och Konsumentverkets rekommendationer som ett sätt att både skydda konsumenterna och skapa sundare konkurrensvillkor, något alla tjänar på.

Oavsett rekommendationer och lagkrav är det som konsument klokt att jämföra priset själv.

– Den nya lagen gör att vi troligen får vänja oss vid lite lägre rabattsatser under rean, men även en liten rabatt kan vara en bra deal. Jämför alltid priset med andra butiker och kolla prishistoriken, det är det bästa sättet att avgöra det är köpläge eller inte, säger Oscar Hagman.

 

Så kommunicerar butikerna

Uttryck

Antal butiker som använder uttrycket

Lägsta pris senaste 30 dagarna

14

Före pris/förr + överstruket pris

3

Förr/förpris X kr

1

Tidigare pris X kr + överstruket pris

1

Vanligt pris X kr

1

Ordinarie pris + lägsta pris

1

Enbart överstruket pris

17

Ordinarie pris

4

Överstruket pris + ordinarie pris

4

Överstruket pris + rekommenderat pris

2

Överstruket pris + normalpris

1

(X kr)

1

 

Resultat per butikskategori

Kategori

Antal undersökta butiker

Följer rekommendationen

Följer inte rekommendationen

Hem & interiör

6

1

5

Datorer & tillbehör

7

2

5

Ljud & bild

7

2

5

Telefoner & GPS

6

2

4

Skor, mode & tillbehör

8

0

8

Sport & friluftsliv

7

0

7

Skönhet & hälsa

9

7

2

Totalt

50

14

36

 

Om granskningen
Prisjakt har den 1–2 november manuellt undersökt hur många svenska e-handlare som använder sig av Konsumentverkets tidigare rekommenderade uttryck när de kommunicerar en rabatt. Prisjakt har valt ut de 50 största e-handlarna inom sju kategorier på Prisjakt: Skönhet & hälsa, Sport & fritid, Skor, mode & tillbehör, Telefoner & GPS, Ljud & bild, Hem & interiör samt Datorer & tillbehör. 

 

* Enligt en undersökning med 1000 konsumenter utförd av Kantar, se Prisjakts rapport Konsumentkompassen Q4 2023.

 Om Prisjakt

Prisjakt är Nordens ledande objektiva produkt- och prisjämförelsetjänst. Affärsidén har sedan starten 2002 alltid varit densamma – att hjälpa konsumenter ta bättre köpbeslut. Det här gör Prisjakt genom att samla in och förmedla ärlig och transparent information, om allt från butiker, produkter och priser.

 Varje månad besöker miljontals konsumenter Prisjakts tjänst, som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nya Zeeland, Frankrike och Storbritannien. Prisjakt är en del av Schibsted.


Kontaktpersoner

Isabella Ahmadi
Presskontakt / Konsumentexpert
Isabella Ahmadi